PANN 50 jaar!

11 juli 2019

De tentoonstelling mag inmiddels Utrecht hebben verlaten, vandaag besteden we nog een keer aandacht aan de Domstad in verband met het vijftigjarig bestaan van PANN.

Utrecht kent van oudsher een bloeiend ‘gay-leven’. Het COC Utrecht is al sinds de jaren zestig één van de grootste afdelingen in het land en de PANNfeesten, die stammen uit de jaren zeventig, zijn landelijk een begrip.

Eind jaren zestig voelden Utrechtse lhbti-jongeren zich buitengesloten. Zij besloten het heft in eigen hand te nemen en verandering te brengen. In 1969 wordt het Homofiele Studenten Dispuut opgericht voor ontmoetingen en feesten. Het dispuut krijgt steeds meer een politiek karakter en in navolging daarvan wordt datzelfde jaar PANN opgericht.

Door de jaren heen organiseert PANN diverse evenementen en ontmoetingsavonden. In de jaren zeventig verdwijnt de sociëteit. Deze maakt plaats voor een dinsdagavondcafé met een maatschappijkritisch karakter en een laagdrempelig PANN-feest. Met het feest richtte PANN zich op een breed scala aan groepen in de samenleving. Tijdens het feest kwamen deze allen samen.

PANN schroomt in de jaren zeventig ook niet om de barricades op te gaan. Op het Haagse Binnenhof en op het bordes van het Utrechtse stadhuis. Bij die laatste werden demonstratieve groepshuwelijken gesloten. De radicale acties zijn onderdeel van een strijd tegen discriminatie van homoseksuelen, waardoor zij zichzelf omschrijven als een ‘strijdbare flikker- en pottenclub’.

In de jaren tachtig en negentig stopt PANN met radicale acties. In plaats daarvan wordt het een gesprekspartner voor publiek, politiek en belangenorganisaties. Begin deze eeuw neemt de populariteit van de PANN-feesten enorm toe. PANN kan nu zelfs subsidies geven aan tal van projecten voor sociale acceptatie en emancipatie. Veel lhbti-jongeren voelen zich daar zo veilig dat ze er kracht aan ontlenen voor hun dagelijkse leven. In 2019 vierde PANN haar vijftigste verjaardag.

Met dank aan IHLIA LGBT Heritage, PANN, Midzomergracht Festival en Volksbuurtmuseum

Foto: PANNfeest (gemaakt door Expreszo)