Tentoonstelling – With Pride in Eindhoven

Van Abbemuseum, 17 november 2018 / 3 februari 2019

De eerste satelliettentoonstelling van With Pride gaat naar het Van Abbemuseum

In Eindhoven, met een lange en sterke geschiedenis van lgbtq-activisme, toont een kleine satelliettentoonstelling documentatie van evenementen, festivals, acties en protesten, voornamelijk van de lokale organisatie Roze driehoek.