Tentoonstelling – With Pride in Gouda

Huis van de Stad, 3 oktober 2019 / 30 oktober 2019

With Pride is in Gouda!

De opening van de tentoonstelling vond plaats tijdens Comingout dag op 11 oktober jl. Daarbij werd iedereen van harte uitgenodigd om met elkaar de regenboogvlag te hijsen. De gemeente wilde daarmee benadrukken dat iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit zich in de Goudse samenleving thuis moet kunnen voelen.

With Pride belicht de turbulente strijd om gelijke lhbti-rechten in Nederland. Door middel van verschillende thema’s beleef je de geschiedenis van veertig jaar lhbti-strijd. Bijzondere stukken uit de collectie van IHLIA LGBT Heritage, aangevuld met foto’s en persoonlijke verhalen van pioniers die er destijds bij waren, geven een beeld van wat de emancipatiestrijd heeft opgeleverd voor lhbti’ers en voor de samenleving als geheel. Samen maken we de balans op: er is al veel voortgang geboekt, maar er is nog een lange weg te gaan.

Dompel je onder in een wereld van lesbische guerrilla’s, safe sex activisme, disco’s met acid house en Black Queer!

Locatie

Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

Openingstijden gebouw:

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur en donderdagavond tot 20.00 uur.